Grondwerk en Riolering

Het uitgraven van kelders en funderingen met behulp van een mini graver voor de nieuwbouw van een huis of aanbouw is voor ons dagelijkse kost. Met een mobiele kraan kunnen uitstekend kelders uitgegraven worden, desgewenst kan de uitkomende grond worden afgevoerd. Indien er nog bestaande opstand aanwezig is die gesloopt dient te worden, voordat kan worden gestart met de nieuwbouw is kunnen wij die ook voor u verwijderen.

SKO is een bedrijf dat met een gemotiveerd team van ervaren vakmensen ieder riool probleem voor u oplost. Wij ontstoppen en reinigen afvoer en riool en renoveren en repareren beschadigde riolering. U kunt ons ook inschakelen voor de aanleg van nieuwe riolering inclusief opruimen van afval en dichtstraten van het werkgat.

Vastgoed en onderhoud

Meer info

Tuinaanleg en bestrating

Meer info

Grondwerk en Riolering

Meer info

Mutatie sloopwerken

Meer info

copyright © 2016 SKO - webdesign & realisatie: Scriptus Design